Folkhögskolan

Styrelse samt huvudmän

Huvudmannens profil

Interkulturella Folkhögskolan har Studieförbundet Vuxenskolan VG-region, Göteborgs räddningsmission samt Romska Bildningsförbundet Väst som huvudmän. Interkulturella folkhögskolan har ett särskilt ansvar att utveckla interkulturell folkhögskolepedagogik. Med skolans historia och bas i utbildningsverksamhet av och med romer har skolan ett ansvar att utveckla sin verksamhetsbas samt sprida erfarenhet och kunskap om denna till andra.

Styrelsen består av:

Kontaktinformation

Interkulturella Folkhögskolan
Galileis gata 34
41517 Göteborg

Kontaktinformation
031-46 80 97
info@interkulturella.se