Studeranderätt

Skolans studeranderättsliga standard är det dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Här kan du se Interkulturella folkhögskolans studeranderättsliga standard.

Studeranderättslig standard Interkulturella folkhögskolan

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd 

Deltagare som läser en statsbidragsfinansierad kurs hos oss kan i vissa fall kan vända sig till FSR för att få rätt mot skolan. FSR kontrollerar då om skolan har följt de regler och riktlinjer som har fattats av skolans styrelse och om vi har  gett rätt information till dig som deltagare.

Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande.

Folkbildningsrådets folder om studeranderätt.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd