Folkhögskolan

Om vår folkhögskola

Interkulturella folkhögskolan i Göteborg är den första romska folkhögskolan i norden, som invigdes officiellt den 21/9-07 av Kronprinsessan Viktoria. Skolan kom igång med beviljat statsbidrag från folkbildningsrådet januari 2007. Fram till den sista januari 2015 drevs skolan av Västra Götalandsregionen och under denna tid hette den Agnesbergs folkhögskola. Sedan 1 januari 2016 heter skolan Interkulturella folkhögskolan och har en ny huvudman.

Vi bedriver verksamheter som:

 • Förberedande grundskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • SFI

Vi utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, som vi menar passar in i folkhögskoleideologin. Vi har idag ca 115 deltagare på folkhögskolan samt 80 på SFI från olika romska grupper.

 • Arli
 • Lovari
 • Kelderash
 • Romungri
 • Kalé

På Interkulturella folkhögskolan lägger vi stor tyngd på kulturidentitet, vad det gäller språk, historia, seder och bruk. Vi tror nämligen att detta öppnar upp ett tryggare förhållningssätt i mötet med andra normer och värderingssystem, när man är trygg i sin egen kulturidentitet. Skolans främsta mål är att vara en trampolin ut i samhällets övriga institutioner, som finns till förfogande för majoritetssamhällets elever. Begrepp vi tycker är viktiga inslag i vårt pedagogiska arbete är:

 • Delaktighet
 • Mobilisering
 • Igenkännande
 • Inkludering

 

Kontaktinformation

Interkulturella Folkhögskolan
Galileis gata 34
41517 Göteborg

Kontaktinformation
031-46 80 97
info@interkulturella.se