Folkhögskolan

Allmän kurs gymnasienivå

Kurs på gymnasienivå som kan ge dig behörighet för vidare studier på högskolenivå. Förutom studier motsvarande gymnasiegemensamma ämnen, även temastudier som deltagaren själv väljer.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt:100%

Längd:1-3 år (Kurslängden varierar beroende på förkunskaper.)

Antagningsvillkor: Personlig intervju eleven ska vara godkänd på grundskolenivå.

På Interkulturella folkhögskolan kan du skaffa dig gymnasiekompetens för vidare högre studier på högskola, universitet, yrkeshögskola eller på folkhögskola.

Skolarbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att du som deltagare motiveras att se dina egna kvaliteter och resurser.

Skolan har en romsk profil. Som en röd tråd genom alla utbildningar går tanken om att skolan ska fungera som en trampolin ut i samhällets institutioner genom nyckelorden: delaktighet, mobilisering, igenkännande och inkludering.

Kontaktinformation

Interkulturella Folkhögskolan
Galileis gata 34
41517 Göteborg

Kontaktinformation
031-46 80 97
info@interkulturella.se