Folkhögskolan

Allmän kurs – gymnasienivå
Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga. Kursen är till för dig som behöver komplettera eller påbörja din utbildning på gymnasienivå.
Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande.

Kursens mål
Målet är att du får motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll
Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av dessa ämnen kan läsas på olika nivåer.
Hur lång tid du går allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.
På kursen får du utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.
På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett läsår på heltid. Folkhögskolestuderande som har intyg om grundläggande behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i ansökningsförfarandet och jämförs bara med varandra vid ansökan till högskolan.

Intyg
På Interkulturella folkhögskolans kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme.

Kostnader
All undervisning på skolan är kostnadsfri, det förekommer heller inga övriga utgifter. Deltagaren står själv för studiematerial i form av block papper och pennor.

Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursansvarig
Allmän kurs gymnasienivå, Johan Oyoko Bengtsson.

Studietakt
100%

Kurstid
HT 2019
Startar måndag 26 augusti och avslutas 13 december.
Höstlov: vecka 44, 28 oktober – 1 november.

VT 2020
Startar måndag 13 januari och avslutas 22 maj.
Sportlov v. 7, 10-14 februari
Påsklov vecka 15, 6-9 april

Sista ansökningsdag
Löpande antagning

Information om ansökan och antagning
Krav för antagning
För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen.
Krav för denna kurs:
För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen. Du är minst 18 år eller kommer att fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar. Du ska vara färdig med dina studier på grundskolenivå.

Urvalskriterier
Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Se skolans riktlinje för antagningsprocessen.

Kontaktinformation

Interkulturella Folkhögskolan
Galileis gata 34
415 54 Göteborg

Kontaktinformation
031-46 80 97
info@interkulturella.se