Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs – Grundskolenivå

Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du både får stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga. Att träna och förbättra svenska språket är centralt i kursen och Du blir bättre på språket genom att vi t.ex. samtalar, diskuterar, läser texter, skriver och gör presentationer. Kursen är på ett eller flera år, beroende på din tidigare studiebakgrund.
Kursen är förberedande inför fortsatta studier på t.ex. gymnasienivå på folkhögskolan, Komvux, och yrkeskurser.

Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper i det svenska språket, vilket betyder att du läser på din nivå och fortsätter där du är. Vi vill ge dig en god start på ditt livslånga lärande.

Kursens mål

Målet är att du får motsvarande grundskolekompetens och kan studera vidare på folkhögskolans gymnasienivå, Komvux eller liknande utbildning. Förutom det får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och utvecklas som människa.

Kursinnehåll

Du läser ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och naturkunskap.
Hur lång tid du går allmän kurs grundskolenivå beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.
På kursen får du utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier. För att bredda och fördjupa dina kunskaper genomför vi temastudier under vissa perioder av läsåret. Detta sker både individuellt och i grupp. En god atmosfär i gruppen skapar tillit och lust att lära, därför arbetar vi med aktiviteter som stärker dig och gruppkänslan.
På folkhögskolan ger vi förutom behörigheter i enskilda ämnen också ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett läsår på heltid.

Intyg

På Interkulturella folkhögskolans kurser får deltagaren ett kursintyg efter avslutad kurs. På allmän kurs kan deltagaren förutom behörigheter även få ett studieomdöme.

Kostnader

All undervisning på skolan är kostnadsfri, det förekommer heller inga övriga utgifter. Deltagaren själv står för studiematerial i form av block papper och pennor. Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursansvariga på Grundskolenivån

Allmän kurs Grund 2 Termeh Alavi
Allmän kurs Grund 3 Joakim Apler

Studietakt

100%

Kurstid

HT 2019
Startar måndag 26 augusti och avslutas 13 december.
Höstlov: vecka 44, 28 oktober – 1 november.

VT 2020
Startar måndag 13 januari och avslutas 22 maj.
Sportlov v. 7, 10-14 februari
Påsklov vecka 15, 6-9 april

Sista ansökningsdag

Löpande antagning
Information om ansökan och antagning

Krav för antagning

Krav för denna kurs:
För alla skolans kurser gäller att du uppfyller grundläggande krav för att kunna bli antagen. Du är minst 18 år eller kommer att fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar.

Urvalskriterier

Om det är fler sökande till utbildningen än vad det finns platser gör vi ett urval bland de
sökande som uppfyller grundkraven. Se skolans riktlinje för antagningsprocessen.