Interkulturella Folkhögskolan

Interkulturella Folkhögskolan

På Interkulturella folkhögskolan kan du läsa in förberedande grundskola, grundskole- och gymnasiekompetens samt SFI.

Välkommen till Interkulturella Folkhögskolan

Som en följd av Corona viruset så har Interkulturella folkhögskolan beslutat att bedriva studierna på distans med inslag av studier på plats. Skolan följer de råd som ges och om förändringar uppstår så kommer information ges här på hemsidan.

På Interkulturella folkhögskolan kan du läsa in förberedande grundskola, grundskole- och gymnasiekompetens samt SFI. Skolarbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att du som deltagare motiveras att se dina egna kvaliteter och resurser.

Skolan har en romsk profil. Som en röd tråd genom alla utbildningar går tanken om att skolan ska fungera som en trampolin ut i samhällets institutioner genom nyckelorden: delaktighet, mobilisering, igenkännande och inkludering. Interkulturella folkhögskolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.