Interkulturella Folkhögskolan

Vi återgår till ordinarie undervisning enligt schemat som gällde innan vi stängde skolan för smittskyddspårning från och med 201006. Vi har genomfört smittskyddsspårning och har konstaterat att alla nu är friska.

På Interkulturella folkhögskolan kan du läsa in förberedande grundskola, grundskole- och gymnasiekompetens samt SFI.

Välkommen till Interkulturella Folkhögskolan

Pga läget med covid 19 bedrivs studierna på distans till ny information ges från skolan.

På Interkulturella folkhögskolan kan du läsa in förberedande grundskola, grundskole- och gymnasiekompetens samt SFI. Skolarbetet utgår från ett socialpedagogiskt förhållningssätt, vilket innebär att du som deltagare motiveras att se dina egna kvaliteter och resurser.

Skolan har en romsk profil. Som en röd tråd genom alla utbildningar går tanken om att skolan ska fungera som en trampolin ut i samhällets institutioner genom nyckelorden: delaktighet, mobilisering, igenkännande och inkludering. Interkulturella folkhögskolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.